Admin | 0 Yorum

 Staj Başvurusu

 

1.Stajın amacı

 

Staj, öğrenimin bir parçası olarak ve okulda edinilen bilgilerin gerçek iş hayatında öneminin, geçerliliğinin ve eksikliklerinin sınanması ile öğrencinin kendi kariyer plânlamasında daha hangi birikimlere sahip olması gerektiğine dair yol gösterici bir süreçtir. Aynı zamanda, iş hayatına atılırken bir referans ve muhtemel iyi ilişkiler anlamına gelmektedir.

 

Bu nedenle, işyerinin mümkün olduğu kadar yüksek kaliteyi temsil etmesi ve stajierin iş ciddiyetine ve işyeri kurallarına uyumu gelecekteki iş hayatı bakımından büyük önem taşır.

 

2.Stajın süresi

 

Staj süresi başvuru yaptığınız işyerinin yönetim kurallarına göre değişkenlik gösterebilir. İşyerlerindeki çalışma programı haftada 5 ya da 6 gün olarak düzenlenebileceğinden, stajier bu düzenlemeye uymakla yükümlüdür.

 

Staj, öğrencinin devam zorunluluğu olduğu öğrenim dönemleri içinde yapılamaz. Ancak, normal öğrenim süresini tamamlamış beklemeli öğrenciler, devam zorunluluğu olan derslerinin dışında kalan günlerde de staj yapabilirler.

 

Staj bir dönemde bir işyerinde 8 hafta yapılabileceği gibi, aynı dönemde farklı, ya da farklı dönemlerde aynı işyerinde yapılabilir. Ancak, kabul edilmeyen staj süresinin tamamlanması dışında 4 haftadan daha kısa süre için staj başvurusu kabul edilmez.

 

3.İşyerinin belirlenmesi

 

Stajın amaç ve ruhuna uygun olarak seçilecek işyerinin öğrencinin öğrenim amacına uygun olması beklenir. İşyerinin bulunduğunuz bölüme uygun staja elverişli herhangi bir konuda faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir.

Staj yapılacak işyerini bölüm belirleyip ilân edebileceği gibi, öğrenci kendisi de bulabilir.

 

Bölüm bulduğu ve ilân ettiği işyerleri için başvuruda bulunan öğrenciler arasından seçim yapar ve sonucu hem öğrencilere hem de işyerine bildirir. Bölüm aracılığı ile staj işyerine yerleştirilen öğrenci bu işyerinde staj yapmaktan vazgeçmesi halinde bölümce ilân edilen tarihe kadar yazılı olarak başvurusunu geri çeker. Aksi halde, o dönem için öğrencinin başka bir staj başvurusu kabul edilmez.

 

Öğrencinin kendisinin bulacağı işyerlerinin yukarıda anılan özelliklere uyduğunu belgelemek zorunluluğu vardır. 

 

Her iki durumda da; staj yapacak öğrenciler ve işyerlerinin ilgili dönemin sınavlarının bitimine kadar kesinleştirilmiş olur.

 

4.Staj evrakı

 

Staj evrakı; staj dosyası ve staj sicil fişinden meydana gelir.

 

Staj dosyasının bir örneği Microsoft Word dokümanı olarak bölüm Web sayfasından temin edilir. Staj süresince yapılan işler yazı, resim, şekil, şema vb. araçlar kullanılarak mümkün olduğunca doğrudan bilgisayar ortamında, mümkün olmayan haller dışında düzgün bir yazıyla elle doldurulur. Staj dosyaları stajdan sonra başlayan dönemin ikinci haftası sonuna kadar staj komisyonuna teslim edilir. Staj komisyonu dışında bir başka makama teslim edilen ya da elektronik posta ile gönderilen dosyalar usulüne uygun bile olsalar teslim edilmemiş sayılır.

 

Staj sicil fişinin bir örneği Microsoft Word dokümanı olarak bölüm Web sayfasından temin edilir. İlgili kısımlar öğrenci tarafından bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra staj komisyonun onayı ile resmileştirilir. Staja başladıktan sonra işyeri staj sorumlusuna teslim edilecek evrak bu sorumlu tarafından doldurularak kapalı biçimde doğrudan staj komisyonuna ulaştırılır.

 

5.Staja başlama, devam ve sonlandırma

 

Stajier, ilgili evrakı alıp onaylattıktan sonra staj yerini resmileşmiş olur. Böylece belirtilen tarihler arasında staja başlamak ve burada çalışmak yükümlülüğünü kabul etmiş sayılır. Resmen beyan edilmiş ve kabul edilmiş bir mazeret olmaksızın stajına başlamayan öğrencinin stajı iptal edilir.

 

Staj komisyonu, staj süresince şahsen ziyaret veya diğer iletişim olanakları ile stajierin ve işyerinin durumunu denetlemek ve gerekli hallerde stajı sonlandırmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

 

Stajierin işyeri çalışma barışını, kurallarını bozması veya işyerine maddi-manevi zarar vermesi halinde işyerinin isteği ile staj sonlandırılır ve stajın öğrenimin bir parçası olması dolayısıyla öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatılır.

 

6.Stajın değerlendirilmesi

 

Süresi içinde teslim edilmiş ve usulüne uygun olarak doldurulmuş staj dosyası ve sicil fişi staj komisyonunca değerlendirilir.

 

Staj fişinde olumsuz olarak değerlendirilmiş olan stajierin stajı yapılmamış sayılır.

 

Staj komisyonu, staj dosyası üzerinde yaptığı inceleme ve gerekirse öğrenciye yaptıracağı sunumla değerlendirmesini yapar.

 

Staj komisyonu staj değerlendirmelerini yeni staj başvurusu döneminden önce sonuçlandırarak ilân eder.

 

Part time iş   www.universitekariyer.com 

 

Yayinlayan Admin in Tag staj  staj başvurus